Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TIETOSUOJASELOSTE

Viimeisin muutos tehty 24.5.2018


Tämä on Verhopuoti Erica Kauniskaarina Design:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tämä tietosuojaseloste koskee Verhopuoti Erican asiakkaita. 
Asiakkaiden tiedot tallennetaan tilausten toimittamisen mahdollistamiseksi. 


REKISTERINPITÄJÄ
Verhopuoti Erica Kauniskaarina Design
Kiesikatu 2-4, 20780 Kaarina
Puh. 040 5050 231
Y-tunnus 2454602-4
Kotisivut/nettikauppa www.kauniskaarina.fi
Asiakaspalvelu info@kauniskaarina.fi


REKISTERIN NIMI
Verhopuoti Erican asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on Verhopuoti Erican asiakkaan ja Verhopuoti Erican välinen asiakassuhde. Palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen (tilausten käsittely ja toimittaminen, asiakaspalautteet, reklamaatiot, hyvitykset).
Asiakkaan ja Verhopuoti Erican oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen.
Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan Verhopuoti Ericalle antamaan toimeksiantoon.
Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
Sähköisten palvelukanavien (kuten verkkopalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan perustiedot
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, henkilötunnus, y-tunnus. 
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot
Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet ja tekniset tiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Laskutustiedot, tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet ja tekniset tiedot.
Reklamaatiotilanteessa asiakkaan tilinumero rahan palautuksia varten, asiakaspalvelutilanteiden ja palautteiden tallenteet, suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot ja edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä eikä sähköpostilistalle liittymistä. Tällöin rekisteriin jää vain kyseistä tilausta koskevat tiedot. 


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN
Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
Tietyt tiedot on säilytettävä laissa asetettujen velvollisuuksien vuoksi. Tällaisia ovat mm. kirjanpitolaki, joka määrittelee tiedolle pitkiäkin säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei.
Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioimme säännöllisesti.
Kun tietoja ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.
 
TIETOJEN SUOJAUS
Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.


REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin suojatoimin. 
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan palvelimilla. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin edellä kuvatun henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. 


ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEVÄT
- yrityksemme henkilökunta niiltä osin kuin työtehtävät niitä edellyttävät
- maksunvälittäjät (PayTrail, Klarna jne)
- pakettien toimittajat (posti, matkahuolto jne.)
- verkkokauppamme palveluntarjoaja


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Verkkokaupassa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.


TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät, tilausten toimittajat (Posti, Matkahuolto jne.) ja hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. 
Emme myy tai vuokraa henkilötietoja. Edellytämme, että tiedot suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme luovuttaa tietoja, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Verhopuoti Erica huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, korjata ja kieltää itseään koskevat tiedot, jotka on henkilörekisteriin tallennettu, sekä oikeus saada niistä jäljennös. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle kuten sähköisten tarjousviestien lähettämiselle. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa sopimussuhteen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muutoin vastustaa sitä.
Halutessaan käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä asiakas voi osoittaa yhteydenottonsa joko kirjallisena ja allekirjoitettuna postiosoitteeseemme tai sähköpostitse info@kauniskaarina.fi.
Pyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle katsoessaan, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista.


KÄYTÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää ristiriitojen korjaamiseksi tai uusien lakisääteisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Viimeisin päivitetty versio on aina nähtävissä tällä sivulla. Mikäli käytäntöön tehdään huomattavia muutoksia, asiasta ilmoitetaan sivustollamme